• sv
 • en
 • ar

Kvalificerad juridisk rådgivning

Advokatfirman Elison erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner och företag. Vår främsta målsättning är att Du som klient skall få bästa möjliga rådgivning och professionell vägledning. Vi betraktar juridiken som ett sätt att lösa problem som uppstår mellan människor. Juridik är således ett redskap för problemlösning och kan hjälpa Dig att finna en lämplig och acceptabel lösning på Dina problem. Oavsett om Du är part i en familjerättslig tvist eller är en företagare i tvist med ett annat företag eller är misstänkt för ett brott så kan Du lita på att Din advokat står vid Din sida och är fullständigt lojal mot Dig. Så ring i dag och boka tid för rådgivning.

Våra verksamhetsområden:

 • Affärsjuridik

  Affärsjuridik

  Affärsjuridiken omfattar många olika områden. Arbetet kan gälla att upprätta eller granska avtal, att föra avtalsförhandlingar, förhandla om och genomföra överlåtelse av egendom eller att lösa tvister vid domstol eller skiljenämnd.

 • Arvs- och familjerätt

  Arvs- och familjerätt

  Arvs- och familjerättsliga frågor är av stor betydelse för såväl privatpersoner som företag. Vi lämnar kvalificerat biträde inom dessa områden. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Vi hjälper Dig med testamenten, arv och boutredningar.

 • Brottmål

  Brottmål

  Vi åtar oss uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde.

 • Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Vi biträder Dig inom bland annat följande områden:
  • Tvister med anknytning till fastigheter och entreprenader
  • Överlåtelser av fastigheter eller fastighetsbolag
  • Fastighetsbildning, bygglov m.m.

 • Medicinsk rätt

  Medicinsk rätt

  När skada inträffar under vård och behandling på sjukhus eller annan vårdinrättning kan det föreligga rätt till skadestånd eller försäkringsersättning. Vi hjälper Dig med de juridiska bedömningar som behövs.

 • Obeståndsrätt

  Obeståndsrätt

  Inom området obeståndsrätt handlägger vi frågor som uppstår i samband med obestånd, företagsrekonstruktion, konkurs och andra ekonomiska svårigheter. Vi biträder vid förhandlingar med borgenärer och gäldenärer i samband med rekonstruktion, betalningsanstånd och återvinning.

 • Skadestånds- och försäkringsrätt

  Skadestånds- och försäkringsrätt

  När skada inträffar uppkommer frågan om det finns rätt till skadestånd eller försäkringsersättning. Vi hjälper Dig med de juridiska bedömningar som behövs.

 • Asyl- och utlänningsrätt

  Asyl- och utlänningsrätt

  Anledningen till att människor söker sig till Sverige varierar. Vi har omfattande erfarenhet av att företräda människor från olika kulturer och vi anlitar alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.