• sv
  • en
  • ar

 

Advokat Majeed Alnashi

Kontakt
Tel. +46 (0)8-540 663 00
Mob. +46 (0)70-759 67 86
Fax. +46 (0)8-540 615 00
majeed.alnashi@lexeli.se
ADRESS
Drottninggatan 65
111 36 Stockholm

 

Utskriftsvänlig version

 

 

[/trow]
ERFARENHET
• Advokat, Advokat Niclas Elison AB, 2017-
• Biträdande jurist, Advokat Niclas Elison AB, 2015-2017
• Samfundsjurist, 20009-2015
• Ägare av jurist och tolkningsfirma, Hopp Juridik och Språk, 2005-2015
• Rättstolk 2005-
• Auktoriserad tolk, 2000-2005
• Språkanalytiker och tolklärare, 2000-2008
• Utbildad tolk, 1995-2000
UTBILDNING
• Jur kand (Stockholms universitet, 2008)
• Magister i mänskliga rättigheter och offentlig rätt (Södertörns Högskola, 2015)
• Rättstolksutbildning (TÖI, 2005)
• Auktorisationsutbildning (TÖI, 2000)
• Tolkutbildningar (Folkhögskoleutbildningar, 2000)
VERKSAMHETSINRIKTNING
• Brottmål, målsägandeuppdrag
• Familjerätt, vårdnadstvister
• God man för bortavarande part
• LVU, LVM, LPT
• Migrationsrätt
• Mänskliga rättighetsfrågor
• Särskild företrädare för barn
SPRÅK
• Svenska
• Arabiska
• Engelska
• Kaldeiska
• Östassyriska