• sv
  • en
  • ar

Affärsjuridik

Affärsjuridik omfattar många olika områden. Arbetet kan gälla att upprätta eller granska avtal, att föra avtalsförhandlingar, förhandla om och genomföra överlåtelse av egendom eller att lösa tvister vid domstol eller skiljenämnd. Arbetet kan i princip avse alla slags juridiska frågeställningar knutna till affärsverksamheten som företag och organisationer löpande ställs inför.