• sv
  • en
  • ar

 

Asyl- och utlänningsrätt

Om du söker asyl i Sverige eller på annat sätt riskerar att utvisas från Sverige har du rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Du har rätt att framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Förordnas inget offentligt biträde kan du anlita ett privat ombud.

Advokatfirman Elison har mycket goda kunskaper inom migrationsrätt och att företräda människor från många olika kulturer. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i samband med din asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Juristerna på advokatfirman talar åtta (8) olika språk (engelska, arabiska, franska, kaldeiska, persiska, portugisiska, ryska, östassyriska). Behärskar vi inte ditt språk anlitar vi alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete. Som klient hos oss kan du känna dig trygg.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.