• sv
  • en
  • ar

Medicinsk rätt

När skada inträffar under vård och behandling på sjukhus eller annan vårdinrättning kan det föreligga rätt till skadestånd eller försäkringsersättning. Vi hjälper Dig med de juridiska bedömningar som behövs.